"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które
trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność,
od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które
trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla
siebie i dla innych".
Jan Paweł II, na Westerplatte w 1987 roku.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
W STALOWEJ WOLI
Strona Główna
Informujemy, że  pierwszy etap naboru do  klasy
pierwszej i oddziału  przedszkolnego  został 
zakończony.
Drugi  termin  naboru: 19-22  sierpnia  2014r.
Wszelkich   informacji  o naborze  do  szkoły   
udziela  sekretariat.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Sprawdzian Szóstoklasisty. jest podsumowaniem procesu dydaktycznego szkoły podstawowej, a także próbą określenia kompetencji edukacyjnych uczniów. W swym założeniu Sprawdzian ma badać predyspozycje edukacyjne uczniów szkoły podstawowej, w celu dydaktycznego ukierunkowania na gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym etapie kształcenia.

Wiecej informacji
JUBILEUSZ 50. LECIA SZKOŁY
JUBILEUSZ 50. LECIA SZKOŁY

Święto Komisji Edukacji Narodowej w PSP nr 3, czyli popularny Dzień Nauczyciela miał w 2009. roku wyjątkową oprawę. Złożyły się na nią uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 50 - lecia istnienia Szkoły. W godzinach porannych odbyła się w bazylice mniejszej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski msza święta w intencji PSP nr 3 w Stalowej Woli. Wzięli w niej udział nasi uczniowie, grono pedagogiczne, a także zaproszeni goście.

Więcej informacji
PATRON SZKOŁY
PATRON SZKOŁY

Dnia 2 września 1974 roku nadano Szkole Podstawowej nr 3 zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte. Był to szczególny dzień dla naszych wychowanków, nauczycieli i rodziców. Wśród grona dostojnych osób, przedstawicieli władz oświatowych i wojewódzkich, gościem szczególnym był major Jan Gryczman - uczestnik walk na Westerplatte, który dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Więcej informacji
HISTORIA SZKOŁY
HISTORIA SZKOŁY

Dnia 1 września 1959 roku uroczyście otwarto Szkołę Podstawową nr 3 , która wyrosła dla odciążenia już dwóch istniejących szkół. Jej dziesięcioosobowym wówczas gronem nauczycielskim kierował pan Józef Lebedowicz. Cechą charakterystyczną nowo otwartej szkoły był fakt, że nie miała przypisanego obwodu - mogły do niej uczęszczać dzieci z całego miasta. Szkoła w środowisku stalowowolskim zdobyła szybko uznanie i cieszyła się bardzo dobrą opinią. Nauczyciele z pełną odpowiedzialnością i poświęceniem organizowali życie szkoły, a były to lata szczególne. Mimo narzucanych schematów i rygorów osiągnięciem Grona Pedagogicznego było to, że potrafiło rozbudzać i wpajać prawdziwe wartości patriotyczne, jednocześnie odkrywać przed młodzieżą prawdziwe karty przeszłości i kształtować poczucie dumy narodowej.

Więcej informacji
Back
Next
MENU
LINKI


KONTAKT
Adres:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37 - 450 Stalowa Wola
Telefon/fax.:
(015) 842 11 86
e-mail:
sekretariat: psp3stw@wp.pl
redakcja strony: psp3stalowawola@home.p
Copyright © 2009-2014, PSP - 3. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Adres
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37 - 450 Stalowa Wola


Telefon/fax.:
(015) 842 11 86


e-mail:
sekretariat: psp3stw@wp.pl
redakcja strony: psp3stalowawola@home.p