E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

JUBILEUSZE


JUBILEUSZE SZKOŁY

Jubileusz 55-lecia

PSP - 3 Stalowa Wola

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2014 roku miały szczególny charakter. Zbiegły się one z Jubileuszem 55. lecia Szkoły, były także sposobnością do przeprowadzenia uroczystego Pasowania na Ucznia.
W ramach multimedialnej retrospekcji wzbogaconej słowno - muzyczną narracją przygotowaną przez uczniów klas 6., zgromadzona na sali publiczność miała okazję zapoznać się z rysem historycznym "Trójki", oraz przekrojem działalności  dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej placówki na przestrzeni ostatnich dekad.
My uczniowie klas pierwszych ślubujemy... ! Na te słowa czekała większość obecnych dziś na sali gości. Czekali także z niecierpliwością najwięksi bohaterowie tego dnia - nasi najmłodsi podopieczni. Doskonale przygotowani i świetnie wyglądający  - w czym zasługa rodziców i wychowawców - zaprezentowali program artystyczny o pięknym patriotycznym przekazie, tym bardziej wzruszającym, że płynącym z ust dzieci.
Pierwszoklasiści! Z dumą witamy Was w pełnoprawnym gronie społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i jesteśmy przekonani, że lata spędzone tutaj pozwolą na realizację Waszych pasji i zainteresowań, rozwiną Wasze talenty i pomogą w świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej.
Uroczystość została uświetniona obecnością Prezydenta Miasta Stalowa Wola, pana Andrzeja Szlęzaka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Haliny Wołos.
Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za wkład w przygotowanie uroczystości. Pozdrawiamy naszych dostojnych gości, nauczycieli czynnych i emerytowanych PSP nr 3, pracowników administracyjnych i całe środowisko szkolne. Wyrażamy nadzieję, że również na następne pięc lat i dłużej,  nie zabraknie nam wytrwałości, entuzjazmu i odpowiedzialności w realizacji zadań edukacyjnych.

Sebastian Szwedo


JUBILEUSZE SZKOŁY

Jubileusz 50-lecia

PSP - 3 Stalowa Wola

Święto Komisji Edukacji Narodowej w PSP nr 3, czyli popularny Dzień Nauczyciela miał w 2009 roku wyjątkową  oprawę. Złożyły się na nią uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 50 - lecia istnienia Szkoły.
W godzinach porannych odbyła się w bazylice mniejszej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski msza święta w intencji PSP nr 3 w Stalowej Woli. Wzięli w niej udział nasi uczniowie, grono pedagogiczne, a także zaproszeni goście.
W kazaniu podkreślono rolę szkoły w przekazywaniu młodym pokoleniom wielowiekowego dorobku cywilizacji ludzkiej, a także w kształtowaniu systemu wartości etycznych, moralnych i społecznych, bez których sama wiedza jest bezwartościowa i bezużyteczna.
Następnym punktem obchodów Jubileuszu była część artystyczna, przedstawiona przez uczniów Szkoły w Spółdzielczym Domu Kultury. Uroczystość została uświetniona obecnością przedstawicieli władz miasta, gminy i powiatu, byłych pracowników oraz absolwentów Szkoły. Padło wiele ciepłych slow, życzeń pomyślności na następne 50 lat. Wszyscy zgromadzeni byli pod dużym wrażeniem poziomu  artystycznego, słowno - muzycznego spektaklu zatytułowanego "50 lat historii PSP nr 3..., czyli kartki z kalendarza", przygotowanego przez uczniów i nauczycieli naszej Szkoły.

Sebastian Szwedo

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL